Information

Certifieringar


Vi är certifierade enligt EN 1090-1 sedan 2014. Certifieringen gäller vår tillverkning, lagerhållning och blästring/målning, både för Sverige och i hela Europa.

Integritetspolicy & GDPR


Vi respekterar din personliga integritet och arbetar för att skydda den, bland annat genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan finns information om syfte, behandling, lagring och hantering av dina personuppgifter.
​​​​​​​
1. Tillämpningsområde för denna integritetspolicy
2. Användning av information
3. Utlämnande till tredjepart samt underbiträden
4. Dina rättigheter

1. Tillämpningsområde för denna integritetspolicy

Denna policy gäller för dig som kontaktar och lämnar uppgifter till oss via kontaktformulär, mail, telefon, besök eller liknande.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk nu levande person. T.ex. ditt namn, e-postadress eller telefonnummer.

2. Användning av information

Vårt syfte med att behandla personuppgifter är för att kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund och även dig som ännu inte är kund men vill bli kontaktad av oss.
Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

3. Utlämnande till tredjepart samt underbiträden

Vi lämnar inte ut personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (underbiträden). Vi förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa följer GDPR.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss, vi har samlat nedan, där kan du se ändamål, rättslig grund samt lagringstid.
Du har rätt att få veta vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om dig. Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
Du har rätt att bli raderad under förutsättningen att vi inte är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna. För att åberopa någon av dina rättigheter kontakta oss via e-post på info@huddingesteel.se
Kundregister
Ändamål - För att kunna sälja produkt eller tjänst till kund.
Uppgifter - Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, organisationsnummer, land
Rättslig grund – Avtal
Lagringstid – Avtalstid samt 7 år enligt bokföringslagen

Leverantörsreskontra
Kategorier av registrerade - Leverantörer
Ändamål - För att kunna betala leverantörsfakturor
Uppgifter - Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, kontonummer, organisationsnummer
Rättslig grund – Avtal + lagkrav
Lagringstid – 7 år enligt bokföringslagen

Personalregister
Kategorier av registrerade - Anställda
Ändamål - För att kunna fullgöra anställningsavtalet och betala ut lön
Uppgifter - Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, personnummer, kontonummer, facktillhörighet, anställningsnummer
Rättslig grund – Avtal + lagkrav
Lagringstid – Under anställningstiden + 10 år

Löneregistrering
Kategorier av registrerade - Anställda
Ändamål - Betala ut löner till de anställda
Uppgifter - Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, kontonummer
Rättslig grund – Avtal + lagkrav
Lagringstid – 7 år enligt bokföringslagen

Fakturering
Kategorier av registrerade - Kunder
Ändamål - För att kunna fakturera kunder.
Uppgifter - Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, organisatonsnummer
Rättslig grund – Avtal + lagkrav
Lagringstid – 7 år enligt bokföringslagen