Varmvalsad Plåt

​​​​​​​
En av de stora fördelarna med varmvalsad plåt är dess allsidighet. Den kan lätt formas och svetsas, vilket gör den till ett utmärkt val för många olika typer av projekt. Dessutom är varmvalsad plåt mycket stark och har en hög draghållfasthet, vilket gör den idealisk för applikationer som kräver hållfasthet och hållbarhet.

En annan fördel med varmvalsad plåt är att den är mindre benägen att krympa under bearbetning, vilket gör den till ett mer pålitligt materialval i jämförelse med kallvalsade produkter. Dessutom är varmvalsad plåt vanligtvis billigare än kallvalsad plåt, vilket gör den till ett kostnadseffektivt val för stora projekt.
​​​​​​​
Varmvalsad plåt används i en rad olika branscher och applikationer. Detta inkluderar byggindustri, bilindustri, skeppsbyggnad, rörledningar, järnvägar, och tillverkning av tunga maskiner. Dess hållbarhet och formbarhet gör den idealisk för dessa och många andra tillämpningar.

Varmvalsad plåt tillverkas genom en process som innefattar valsning av stål vid höga temperaturer (vanligtvis över 950° C), vilket gör det möjligt att formge det lättare. Denna process resulterar i en plåt med en grov yta och lite avrundade kanter.

Vad Kan Huddinge Stål Göra?


Varmvalsad plåt är flexibel när det gäller design och utformning.

Vi på Huddinge stål erbjuder kvalitetsuppdrag inom kapning, svetsning, bockning (upp till 10mm), valsning (upp till 10mm) och målning av varmvalsad plåt.

Vi kapar, och klipper, till de mått och vinklar som du behöver.

Vi erbjuder även svetsning av varmvalsad plåt utefter dina önskemål.
På Huddinge stål har vi tillgång till IWS-kompetens för svetstillsyn för EXC2 helt i enlighet med SS EN 1090-2.

Vi utför också målning av konstruktioner med en längd upp till 22 meter och en bredd upp till 4 meter. Målningen sker i Huddinge och vi gör både grundmålning och lackning, klass 1 till 5.​​​​​​
​​​​​​​

Kallvalsad Plåt Eller Varmvalsad Plåt?


Vad är skillnaden mellan varmvalsad och kallvalsad plåt? och vilken bör du välja?

Det är viktigt att veta att skillnaden mellan kallvalsad och varmvalsad plåt kommer från en skillnad i tillverkningsprocessen, inte en materiell skillnad. Enkelt sagt så är processen för kallvalsad plåt en påbyggnad på varmvalsade plåtar.

Kortfattat har varmvalsad plåt har sämre toleranser och en mer ojämn yta. Den kallvalsade plåten har lägre toleranser och en finare yta men ett högre pris.

Kallvalsad plåt brukar därför endast användas inom applikationer där exempelvis bättre toleranser och mekaniska egenskaper är nödvändiga.

Ytterligare skillnader mellan kallvalsad och varmvalsad plåt:


Varmvalsad Plåt:
- Något rundade hörn och kanter
- Något missformad på grund av kylning

Kallvalsad Plåt:
- Bättre, mer bearbetade ytor med snävare toleranser
- Fina, oljiga ytor redo för målning
- Väl definierade hörn och kanter
- Hårdare och starkare på grund av deformationshärdning

Process skillnader


Stål kan alltså antingen vara varmvalsat eller kallvalsat, båda med olika processer och resultat. Första steget i dessa processer är likartad, men det är i de senare stegen som de skiljer sig. Man kan se kallvalsning som en påbyggnad på varmvalsning med tillförda fördelar.

Steg 1: Initial valsning ( gäller både varm och kallvalsade plåtar)
Båda processerna, varm och kall valsning, påbörjas med stora plåt ark eller metallplattor. Dessa hettas sedan upp för att enkelt formas till stora ark eller rullar. När rullarna är färdigformade kyls de ner.

Stål som kyls ner till rumstemperatur tenderar att krympa något, vilket betyder att rullens dimensioner ändras något vid nedkylning. Nedkylningen kan också resultera i att stålets kanter blir något rundade.

Efter detta steg är varmvalsat stål vanligtvis redo att skickas vidare utan ytterligare behandling, till skillnad från kallvalsat stål.

Steg 2: Kallvalsning ( gäller enbart kallvalsade plåtar )
Kallvalsning innebär ytterligare steg efter att stålet har svalnat. Denna typ av valsning används ofta för att minska metallens tjocklek och brukar utföras efter varmvalsning. Efter kallvalsning rullas stålet upp i rullar eller formas till rör eller stänger.

Kallvalsning följs ofta av andra produktionsprocesser som fräsning eller kantpressning. Dessa tekniker används för att skapa de färdiga produkterna eller de komponenter som ska monteras till de slutliga produkterna.

När stål har kallvalsats, har det en slät, glänsande yta. Denna yta är lätt att måla och produktens dimensioner bör vara exakta, med skarpa kanter.

Kallvalsat stål klarar av strängare toleranser än varmvalsat stål, vilket kan vara fördelaktigt om produkten skall placeras i maskiner för ytterligare bearbetning.

Den Ekonomiska Faktorn


På grund av de ytterligare stegen som krävs för kallvalsad plåt så är varmvalsad plåt är i regel billigare än kallvalsad plåt.​​​​​