Tjänster

Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem.

Utöver detta ser vi även flera fördelar med detta;
  • Vi har kontroll över hela processen, från att leveransen lämnar vårat lager till att den kommer fram till dig som kund.
  • Vi kan optimera våra leveranser genom att skapa bra rutter för dagen med de leveranser som finns och därmed spara på miljön.
  • Vi kan hålla priserna nere på transporterna