Tjänster

Vi LEVERERAR meD egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när ni behöver dem.

Utöver detta ser vi även flera fördelar med detta;
  • Vi har kontroll över hela processen, från vi tagit emot ordern tills att den kommer fram till dig som kund.
  • Vi kan optimera våra leveranser genom att skapa bra rutter för dagen med de leveranser som finns och därmed spara på miljön.
  • Vi kan samtidigt hålla nere priserna på transporterna