Varmförzinkad PLåt


Varmförzinkad plåt har en rad tillämpningar, däribland i konstruktion, bilindustri, brobyggnad och energisektorn. Dess höga hållbarhet och förmåga att motstå de mest krävande miljöförhållanden gör det till ett materialval av högsta rang inom en mängd industriella sammanhang.
Varmförzinkning utgör en essentiell process inom metallindustrin, framförallt för stålplåt, där den ger ett effektivt, långvarigt skydd mot korrosion.
Processen involverar att stålplåten doppas i en behållare fylld med smält zink, vid en temperatur omkring 450°C. Zink och stål interagerar kemiskt vid denna temperatur, vilket resulterar i en skyddande zinklegering på ytan av stålet.
​​​​​​​
Till skillnad från elförzinkning så bildar varmförzinkning ett tjockt lager. Detta skyddande lager ger stålplåten utmärkt korrosionsskydd över längre tid.

Dessutom förbättrar zinklagret även estetiken hos stålet genom att ge det en jämn och glänsande yta. En annan fördel är att ytan även efter repor och mindre skador fortsätter att skydda stålet mot korrosion, tack vare zinkets “självläkande“ egenskaper.

Vad Kan Huddinge Stål Göra


Varmförzinkad plåt är flexibelt när det gäller design och utformning.

Vi på Huddinge stål erbjuder kvalitetsuppdrag inom kapning, svetsning, bockning (upp till 10mm), valsning (upp till 10mm) och målning av plåt. Därefter kan vi skicka plåten på varmförzinkning eller måla den om så önskas.

Vi kapar, och klipper, till de mått och vinklar som du behöver för dina plåtar.

På Huddinge stål har vi tillgång till IWS-kompetens för svetstillsyn för EXC2 helt i enlighet med SS EN 1090-2.
Vi utför också målning av konstruktioner med en längd upp till 22 meter och en bredd upp till 4 meter. Målningen sker i Huddinge och vi gör både grundmålning och lackning, klass 1 till 5.

Måla Varmförzinkad Plåt


Även om varmförzinkning i sig själv oftast ger ett helt tillfredsställande korrosionsskydd, kan ibland en förstärkning vara önskvärd i vissa aggressiva miljöer. I dessa fall kan en Duplex lösning (varmförzinkning och målning) vara önskvärd.

Fråga mer

Svetsa Varmförzinkad Plåt


Varmförzinkad plåt kan svetsas. Problemet är att giftiga ångor bildas när man svetsar. Detta måste tas i beaktande och arbetet bör utföras med stor försiktighet.

Optimalt sett så svetsar man först och varmförzinkar efter det.

Korrosivitetsklass Varmförzinkad Plåt


Enligt Nordicgalvanisers som specialiserar sig i detta område finns standarden EN ISO 12944-2 finns korrosivitetsklasserna C1 till CX angivna. Varje klass hänvisar till en miljö med olika påverkan på materialet där C1 har lägst påverkan och C5 och CX har högst. För varje korrosivitetsklass visas hur mycket stål respektive zink som korroderar bort per år.

Korrosivitetsklass C1, C2, C3

I dessa miljöer utgör även de tunnare skikttjocklekarna ett långt och tillförlitligt skydd.

Korrosivitetsklass C4

I dessa miljöer bör förhöjda skikttjocklekar användas om inte regelbundet underhåll går att göras på produkten i vilket fall det tunnare skiktet kan användas.

Korrosivitetsklass C5

I dessa miljöer bör inte det tunnare skiktet användas. I dessa miljöer, ofta marina miljöer, bör Duplex behandling användas.
Se Nordicgalvanisers för mer information.

Vad Är Livslängd För Varmförzinkat?


Livslängden på varmförzinkat stål ligger på mellan 60 och 80 år. Varmförzinkat stål bör inte användas ensamstående i marina miljöer då zinket kommer att förbrukas snabbare på grund av galvaniska strömmar. Samma sak gäller vid kontakt med aluminium över tid. Varmförzinkat stål skall därför endast användas bultas med rostfritt eller varmförzinkat stål.

Varmförzinkad Plåt Rost


Trots att varmförzinkad plåt utgör ett gott skydd mot rost så kan det ändå uppstå rost. Särskilt i marina miljöer är detta ett problem. Om rost uppstår bör detta åtgärdas genom underhåll. Om rosten är återkommande bör en högre skikttjocklek användas alternativt en duplex lösning (förzinkning och målning).