Kallvalsad Plåt


Kallvalsad plåt har en blankare och finare yta än varmvalsad plåt. Processen för att skapa kallvalsad plåt innebär att stålet valsas vid rumstemperatur, vilket ger det en slät, polerad yta och förbättrar dess dimensionell noggrannhet. Detta är den vanligaste av de tunnare stålplåtarna och är optimal för lättare konstruktioner.
Generellt sätt är denna typ av stålplåt värdefull i tillämpningar där precision och estetik är avgörande. Den släta ytan på kallvalsad plåt gör den idealisk för användning i bilindustrin, elektronik, vitvaror och andra tillämpningar där en ren, polerad yta är önskvärd. Dess höga toleransnivåer gör den också lämplig för precisionskomponenter.

Kallvalsad plåt är också känd för sin förbättrade hållfasthet och hårdhet jämfört med varmvalsad plåt, tack vare den kallvalsning som stålet genomgår. Denna process innebär att stålet deformeras plastiskt under rumstemperatur, vilket resulterar i en ökning av dess hållfasthet genom arbetsförhårdning/deformationshärdning.

Vad Kan Huddinge Stål Göra?


kallvalsad plåt är flexibel när det gäller design och utformning.

Vi på Huddinge stål erbjuder kvalitetsuppdrag inom kapning, svetsning och målning av kallvalsade plåtar.

Den Kallvalsade plåten kapas med hjälp av bandsågar och cirkelsågar. Vi har optiskt styrda skärmaskiner som möjliggör finskurna detaljer. Vi levererar smidda ämnen i olika former och kvaliteter.

Vi kapar, och klipper, till de mått och vinklar som du behöver.

Vi erbjuder även svetsning av kallvalsad plåt utefter dina önskemål.
På Huddinge stål har vi tillgång till IWS-kompetens för svetstillsyn för EXC2 helt i enlighet med SS EN 1090-2.

Vi utför också målning av konstruktioner med en längd upp till 22 meter och en bredd upp till 4 meter. Målningen sker i Huddinge och vi gör både grundmålning och lackning, klass 1 till 5.

Kallvalsad Plåt Eller Varmvalsad Plåt?


Vad är skillnaden mellan varmvalsad och kallvalsad plåt? och vilken bör du välja?

Det är viktigt att veta att skillnaden mellan kallvalsad och varmvalsad plåt kommer från en skillnad i tillverkningsprocessen, inte en materiell skillnad. Enkelt sagt så är processen för kallvalsad plåt en påbyggnad på varmvalsade plåtar.

Kortfattat har varmvalsad plåt har sämre toleranser och en mer ojämn yta. Den kallvalsade plåten har lägre toleranser och en finare yta men ett högre pris. 

Kallvalsad plåt brukar därför endast användas inom applikationer där exempelvis bättre toleranser och mekaniska egenskaper är nödvändiga.

Ytterligare skillnader mellan kallvalsad och varmvalsad plåt:


Varmvalsad Plåt:
- Något rundade hörn och kanter
- Något missformad på grund av kylning

Kallvalsad Plåt:
- Bättre, mer bearbetade ytor med snävare toleranser
- Fina, oljiga ytor redo för målning
- Väl definierade hörn och kanter
- Hårdare och starkare på grund av deformationshärdning

Process skillnader


Stål kan alltså antingen vara varmvalsat eller kallvalsat, båda med olika processer och resultat. Första steget i dessa processer är likartad, men det är i de senare stegen som de skiljer sig. Man kan se kallvalsning som en påbyggnad på varmvalsning med tillförda fördelar.

Steg 1: Initial valsning ( gäller både varm och kallvalsade plåtar)
Båda processerna, varm och kall valsning, påbörjas med stora plåt ark eller metallplattor. Dessa hettas sedan upp för att enkelt formas till stora ark eller rullar. När rullarna är färdigformade kyls de ner.

Stål som kyls ner till rumstemperatur tenderar att krympa något, vilket betyder att rullens dimensioner ändras något vid nedkylning. Nedkylningen kan också resultera i att stålets kanter blir något rundade.

Efter detta steg är varmvalsat stål vanligtvis redo att skickas vidare utan ytterligare behandling, till skillnad från kallvalsat stål.

Steg 2: Kallvalsning ( gäller enbart kallvalsade plåtar )
Kallvalsning innebär ytterligare steg efter att stålet har svalnat. Denna typ av valsning används ofta för att minska metallens tjocklek och brukar utföras efter varmvalsning. Efter kallvalsning rullas stålet upp i rullar eller formas till rör eller stänger.

Kallvalsning följs ofta av andra produktionsprocesser som fräsning eller kantpressning. Dessa tekniker används för att skapa de färdiga produkterna eller de komponenter som ska monteras till de slutliga produkterna.

När stål har kallvalsats, har det en slät, glänsande yta. Denna yta är lätt att måla och produktens dimensioner bör vara exakta, med skarpa kanter.

Kallvalsat stål klarar av strängare toleranser än varmvalsat stål, vilket kan vara fördelaktigt om produkten skall placeras i maskiner för ytterligare bearbetning.

Den Ekonomiska Faktorn


På grund av de ytterligare stegen som krävs för kallvalsad plåt så är varmvalsad plåt är i regel billigare än kallvalsad plåt.​​​​​